NCTS (Kapsamlı Teminat)
Gümrük&Sigorta Hizmeti » NCTS (Kapsamlı Teminat)

Kimler Kapsamlı Teminat Hizmetimizden Faydalanır;

-Liman gümrüklerine gelen ürünlerinizin iç antrepoya aktarım işlemlerinde kapsamlı teminat kullanılır.

-Transit (TR) Ticaret yapacağınız ürünlerinizi çıkış gümrüğünden varış gümrüğüne kadar geçen süre için kapsamlı teminat kullanılır.

-Liman gümrüklerine gelen konteyner yükleriniz bir sınır gümrüğünden konteyner içerisinde çıkış yapacaksa kapsamlı teminat kullanılır.

-Avrupa ülkelerine çıkış yapacak araçlarınız için T1 kapsamlı teminat kullanılır.